Skip Navigation Links

TEL 050 31 68 03
FAX 050 31 68 95
info@boekhoudingfdb.be


Disclaimer

Fiduciaire Bourgoignie bvba heeft een strikt beleid om met klanteninformatie om te gaan.

1 . Informatie op onze site & verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard en dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan hierdoor niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds met ons contact opnemen. Ondanks onze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien wij geïnformeerd worden over onjuistheden, zullen wij deze proberen te verbeteren. Wij kunnen evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden. Wij leveren ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of via de website ter beschikking gestelde informatie.
 
2. Gebruik
De klant mag de website en de diensten online van Fiduciaire Bourgoignie bvba enkel maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden. Zijn onder meer verboden :
  1. Elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
  2. Elke praktijk die de goede werking van de dienst van Fiduciaire Bourgoignie bvba kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor andere gebruikers in gevaar kan brengen;
  3. Elk gebruik dat de reputatie van Fiduciaire Bourgoignie bvba schade kan toebrengen;
  4. Elk commercieel gebruik van de gegevens en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.
    Elke schending van de beveiliging van de servers of het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechterlijke of strafrechterlijke vervolgingen.
3. Wijziging van de website
Fiduciaire Bourgoignie bvba behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.
 
 
4. Links naar anders sites
De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Fiduciaire Bourgoignie bvba is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor de inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens.
 
5. Intellectuele eigendomsrechten
De website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiduciaire Bourgoignie Bvba. Sommige namen, tekens en logo's op deze site mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechterlijke of strafrechterlijke vervolgingen.
 

 

Skip Navigation Links